Historie

Oslavy 110 let založení SDH Mladějovice

 

Výpis z kroniky

Aby úmysl založení sboru byl příslušníky obce ověřen a schválen, svolal starosta obce Jan Votánek veřejnou schůzi dne 12.7.1903 do školy, na kterou se sešlo asi 40 občanů. Schůzi zahájil starosta obvykle uvítáním všech přítomných a předal slovo řídícímu učiteli Antonínu Kubešovi, který vyhodnotil a vysvětlil všechny výhody založení sboru. Předně oznámil, že i okresní správa činí nátlak, aby obec tak učinila,  s příslibem, že bude nápomocná dluh obci spláceti. Po vyhlášení volných návrhů se rozvinula čilá debata. Starosta mezi jiným připomněl, že obec čítá v přítomné době 70 popisných čísel bytových, skoro v celku s potřebnými hospodářskými budovami, pokrytých z větší části hořlavou slaměnou a několika málo budovami šindelovou krytinou. Tím že je veliké nebezpečí případného požáru přenesené na vedlejší budovy, kde by místní založený sbor mohl včasnou pohotovostí toto nebezpečí lokalizovat a předejít větším škodám, než by přijela, často vítána, opožděná pomoc okolních hasičských sborů. Po této uvážené poradě se ihned přihlásilo dobrovolně 20 členů,  způsobilých věkem i zdravím, se dvěma členy přispívajících, jimž povolání to nedovoluje.

                Nato bylo dále usneseno zvoliti 5členný sbor přípravný, kterému bylo uloženo do ustavující schůze vše potřebné zaříditi.

Jsou to: Antonín Kubeš – řídící učitel
              František Prášek – třídní učitel
              Jan Votánek – starosta obce
              František Baloun – hostinský
              František Sekyra – tesař a malorolník.

V přípravném výboru byl zvolen Antonín Kubeš řídící učitel jako prozatímní starosta sboru a František Prášek jako prozatímní jednatel.

                Dne 20. září 1903 byla přípravným výborem sjednána ustavující schůze všech přihlášených členů. Mimo uvedených v přípravném výboru, jimž čestné místo
v pamětní knize náleží jsou:

Bouda Jan – syn rolníka – pop. č. 39
Hanuš František – syn rolníka – č. 52
Hovorka František – zedník –  č. 55
Kostěnec Josef – kovář – č. 69
Mrkvička Václav – domkář – č. 63
Pilný Antonín – zedník – č. 65
Sekyra Josef – kovář – č. 2
Velíšek František – hostinský – č. 62
Vlach František – truhlář – č. 24
Zíka Josef – syn malorolníka – č. 45

 

                Zatímní starosta podal zprávu, co bylo k zařízení spolku provedeno. Zpracované  výborem stanovy byly spolu s obcí se žádostí založení sboru dne 27. července 1903 zaslány nadřízeným úřadům a výměrem bývalého císařského a královského místodržitelství v Praze se schválením ze dne 15. srpna 1903 č. 172967 vráceny. Tímto dnem je uveden dobrovolný sbor hasičů v činnost.

                Po této zprávě zatímního starosty Antonína Kubeše přikročeno k volbám činovníků a výboru. Volba provedena lístky a zvolen většinou hlasů:

za starostu opět říd. učitel Antonín Kubeš

za velitele František Sekyra

za náměstka velitele František Baloun

za členy výboru          tř. učitel František Prášek, Josef Janda rolník,

František Vlach truhlář, Jan Bouda rolník

za náhradníky     Jan Votánek starosta obce, František Velíšek hostinský.

Ze členů výboru zvolen František Prášek jednatelem.

                Po skončení voleb výboru podal návrh zvolený velitel sboru František Sekyra, aby si dohodou činní členové stanovili, jaké práce a funkce budou dobrovolně konat.

Usneseno takto:

Hanuš František – lezec
Haštaba Josef – lezec
Hovorka František – bourač
Kostěnec Josef – četař
Mrkvička Václav – hudec
Novák Matěj – lezec
Pilný Antonín – četař
Sekyra Josef – stříkačník
Uhlík Václav – stříkačník
Velíšek František – bourač
Vlach František – bourač
Votánek Václav – bourač
Zíka Josef – bourač
Zíka František – stříkačník