Novoroční střelby

Novoroční střelby se každoročně konají 1.ledna v místním hostinci u Balounů.
Jedná se o střelbu šputnem šampaňského na kalendář předešlého roku (standardí stolní, velikost A5), vsedě ze židle ve vzdálenost cca 3m.
Účastník má 3 pokusy, láhev si platí sám.