Mladějovické oslavy – 120. výročí založení hasičského sboru / 110 let trvání ochotnického divadla / 120 let co školu navštěvoval Josef Skupa / 725 let obce Mladějovice

 

Vážení návštěvníci stránek, letos v obci slavíme hned několik kulatých výročí, a to:
a) 120. výročí založení hasičského sboru
b) 110 let trvání ochotnického divadla
c) 120 let co školu v Mladějovicích navštěvoval Josef Skupa
d) 725 let obce

Oslavy Mladějovice 725 let obce, 120 let hasiči, 110 let ochotníci